95-200 Pabianice ul. Północna 29 POLSKA
telefon: +48 42 213-19-81 telefax: +48 42 213-19-82
e-mail: biuro@ps-transport.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000116811 NIP PL 731 17 67 747 REGON 472321626
© P&S Transport i Spedycja - Wszelkie prawa zastrzeżone wykonanie: www.ancom.com.pl